Myanmar Computer Org
Site menu
Our poll
Rate my site
Total of answers: 169
Main » 2011 » October » 4 » မိုဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္ ကိုင္မလား
မိုဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္ ကိုင္မလား
12:11 PM
Photo

ဆဲလ္ဖုန္းက ဆဲလ္ဖုန္းလို မေနတာ ၾကာလွၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ဆဲလ္ဖုန္းက ဆဲလ္ဖုန္း တစ္လုံးထက္ ပို၍ အစြမ္းေတြ ထက္ကာ ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ လုပ္တာေတြ မ်ားေနသည္။  ယခုလည္း ေနရာသစ္တစ္ခုကို ဝင္ကာ မ႑ပ္တုိင္ တက္ျပဦးမည္။ ၎မွာ ေဝါ့လစ္ wallet ဆုိေသာ ေခါက္ခ်ဳိး ပိုက္ဆံအိတ္ကေလး လိုသူက ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ ေခါက္ခ်ဳိး ပိုက္ဆံအိတ္ ကေလးထဲသို႔ ထုိးသိပ္ထည့္ထား တတ္ၾကေသာ ကရက္ဒစ္ကတ္ credit card (အေႂကြးကတ္) ႏွင့္ ဒဲဘစ္ကတ္ debit card (ေငြထုတ္ကတ္) ကေလးမ်ား၏ ေနရာကို အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ဆူပါမားကတ္ ေငြေခ် ေကာင္တာကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ပလတ္စတစ္ကတ္ တစ္ခု စက္ထဲသို႔ ျပကာ၊ ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ ထုိေနရာတြင္ အသုံးျပဳသူမ်ားက သူတုိ႔ဖုန္းကို တစ္ခ်က္ ေဝ့ရမ္းလိုက္႐ုံႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ကတ္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္သည္။ အခက္အခဲေတာ့ မဆုိစေလာက္ ေတြ႕ရသည္။ ဤနည္းပညာက ဖုန္းသန္းေပါင္း မ်ားစြာတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အၾကားအတြင္း ႀကိတ္ႀကိတ္၍ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မုိဘိုင္းေဝါ့လစ္ mobile wallet ပိုက္ဆံအိတ္ နည္းပညာ က်င့္သုံးမႈက (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု) တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္မလာဘဲ ေလးဖင့္ေနသည္။

 

မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္သူ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ကရက္ဒစ္ကတ္ ထုတ္ေပးသူ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက ဤမိုဘိုင္းေဝါ့လစ္ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးဖို႔ အစိုင္းျပင္းႀကီး စိုင္းျပင္းေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္က တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက မည္သည့္က႑တြင္ တာဝန္ယူမည္။ မည္မွ် ေငြေၾကး မွ်ေဝခံစားမည္ဆုိတာ ခြဲခဲြဲျခားျခားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။အသုံးျပဳသူမ်ားက စက္သို႔ ကတ္တစ္ခါျဖတ္လွ်င္ ရရွိေသာ အခေၾကးေငြက မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး ဆုိေသာ္လည္း ထုိကတ္ျဖတ္ခက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုတည္းမွာပင္ ေဒၚလာဘီလ်ံ (၁၀) ဂဏန္းအထိ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မက္ေလာက္စရာ ျဖစ္သည္။

 

"အဲဒါက ဘယ္သူ ဝင္ေငြရမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥပဲ။ Apple ႏွင့္ Google တုိ႔ကို ၿပိဳင္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ေနတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိမွာပဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေျဖရွင္း မေပးႏုိင္သေရႊ႕ ဒီဇာတ္လမ္းက သံသရာ ရွည္ေနမွာပဲ”ဟု မိုဘိုင္း ေငြေခ်းေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျပဳလုပ္သူ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေျပာသည္။ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္လာၾကသူမ်ားကိုလည္း ထုိက႑တြင္ ေတြ႕ရသည္။ Visa ႏွင့္ Master Card တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေငြေပးေခ်ေရး ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ ကရက္ဒစ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားေသာ ဘဏ္မ်ားက ထုိက႑၏ အဓိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနလိုၿပီး၊ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သူတုိ႔အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ဆက္လက္ ေကာက္ခံလုိၾကသည္။ သူတုိ႔က မဆီမဆုိင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္မွ သူတုိ႔က ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည္။

 

ထုိကုမၸဏီမ်ားတြင္ Paypal ႏွင့္ Google တုိ႔ ပါဝင္သည္။ Paypal ႏွင့္ Google တုိ႔က ေငြေပးေခ်မႈ ပုံစံသစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခ်င္သည္။ မိုဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Apple တုိ႔ကလည္း ဖုန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ အခေၾကးေငြ ရယူခ်င္သည္။ ထိုအလယ္တြင္ ညပ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ့္ေသာ့ခ်က္ကိုမွ ကိုင္ထားသူမ်ားက လက္လီ အေရာင္းကုမၸဏီမ်ားပင္။ သူတုိ႔က မုိဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈကို လက္ခံေသာ ဌာနမ်ားကို တည္ေထာင္ၾကရမည္။ အသုံးျပဳသူ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက မုိဘိုင္းစနစ္မ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ား တုိး၍ ေကာက္ယူမွာ စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး၊ အသုံးျပဳသူမ်ားဘက္ကေရာ ထုိစနစ္သစ္မ်ဳိး လိုအပ္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္း ထုတ္ၾကသည္။

 

"လူေတြက ဘာအတြက္ ေကာက္လုိ႔ေကာက္မွန္း အျမဲတမ္း မသိႏုိင္တဲ့ ေငြေပးေခ်မႈကို လုပ္ေနၾကရတာေလ။ အဲဒီလို စိတ္တုိင္း မက်မႈေတြ မပါတဲ့ သိပ္အဆင္ေျပလြန္းတဲ့ စနစ္ကို ဖန္တီးဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား” ဟု ေလ့လာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ကရက္ဒစ္ကတ္ႏွင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက မုိဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာၾကတာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု မကရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ လမ္းပြင့္သြားၿပီဟု ဆုိႏုိင္၏။ "ဟန္းဆက္ ထုတ္လုပ္သူ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ကတိကဝတ္မ်ားကို ရထားၿပီ။ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီး အေျခအေနေကာင္းလာၿပီဟု ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ျပႆနာက ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ႏွင့္ ဘဏ္ေတြဟာ ေနရာတုိင္းမွာ အဆင္ေျပၾကမလား ဆုိတာပဲ” ဟု ေလ့လာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ယခုအခါ Visa ႏွင့္ Master Card တုိ႔က ကရက္ဒစ္ကတ္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြထုတ္ယူမႈတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ကရက္ဒစ္ကတ္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြထုတ္မႈတုိ႔ကို ဘဏ္မ်ားႏွင့္ လက္လီကုမၸဏီမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္လီကုမၸဏီမ်ားက ကတ္ထုတ္ေပးရာ ကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္တုိင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ခံစားခြင့္ေပးထားသည္။ Visa ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္သို႔လည္း အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက တစ္ေဒၚလာ သုံးစြဲတုိင္း လက္လီကုမၸဏီက (၉၇) ဆင့္ ရသည္။ ကတ္ထုတ္ေပးရာ ကုမၸဏီက ၂ ဆင့္ ရရွိၿပီး က်န္ ၂ ဆင့္က ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ရာ ကုန္သည္၏ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္တုိ႔က ရရွိသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ေငြေၾကးကို မည္သို႔ ခံစားရရွိမည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားက က်ခံရမွာလား။ မရွင္းလင္းေပ။

 

မုိဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားက ငွားရမ္းခကဲ့သို႔ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အခေၾကးေငြကို ေတာင္းခံလာႏုိင္သလို၊ ေငြေပးေခ်မႈ အခ်က္အလက္မ်ား ဖုန္းတြင္းရွိ ခ်စ္ဖ္ျပားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္တာမ်ဳိး ရွိလာႏုိင္သည္။ ဖုန္းကို အျခား နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ နည္းပညာမ်ား ရိွသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ခုေသာ နည္းပညာကို near-field communication NFC ဟု ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ မုိဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက အရာမထင္ေသးေပ။ ေငြေရးေၾကးေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ မရရွိႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပသည့္ အခ်က္က သူတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ဖန္တီးရန္ Verizon, AT&T, T-Mobile ႏွင့္ Discover တုိ႔၏ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္မႈကို ေနာက္ကြယ္မွ အားေပးေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ ထုိဖက္စပ္ ကုမၸဏီကို Isis ဟု ေခၚသည္။ ၎ကို ေနာင္ႏွစ္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) တြင္ မိတ္ဆက္ႏိုင္မည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Barclaycard က (ထိုဖက္စပ္ ကုမၸဏီ အတြက္) ဖုန္းကရက္ဒစ္ကတ္မ်ား ပထမဆုံးထုတ္ေပးသူ ျဖစ္လာမည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၏ ေဖာက္သည္ သန္း (၂၀၀၀) ခန္႔ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ "အဲဒီလို ႀကီးမားတဲ့ ေဖာက္သည္အုပ္စုႀကီးကို အေျခခံထားၿပီး အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အားရစရာႀကီးေပါ့” ဟု Barclaycard US က ေျပာသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကရက္ဒစ္ကတ္ ထုတ္ေပးသူ ကုမၸဏီမ်ားက ဆဲလ္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ အလုပ္လုပ္စရာ မလိုေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ေတြ႕ထားသည္။

 

Bank of America, Wells Fargo, US Bancorp ႏွင့္ JP Morgan Chase ဘဏ္မ်ားက Visa ႏွင့္ တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ကရက္ဒစ္ႏွင့္ ဒဲဘစ္ကတ္မ်ား သုံးစဲြႏိုင္သည့္ မုိဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို စမ္းသပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားက ဖုန္းအေပါက္ထဲသို႔ ထည့္ရေသာ ခ်စ္ပ္ျပားမ်ားကို သုံးစြဲထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရန္ မလိုေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘဏ္မ်ားက ယခုႏွစ္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ မုိဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ သို႔ေသာ္ ခ်စ္ဖ္ျပားပါဝင္ေသာ ဖုန္းမ်ဳိးစုံကို ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ထို (ေငြေပးေခ်မႈစနစ္) အမ်ဳိးအစားက ထိုအခ်ိန္တြင္ ေခတ္ကုန္ ေနမလား မသိေပ။ ပိုက္ဆံအိတ္အားလုံးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ ကြန္ရက္ျဖစ္လာဖုိ႔  ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း Visa က ေျပာသည္။

 

(လုံၿခံဳေရး ကိစၥအတြက္မူ မုိဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားတြင္ သေကၤတ စကားဝွက္ထားရန္ လုိသည္။ အကယ္၍ ဖုန္းကို အခိုးခံရပါက ဖုန္းကို အေဝးထိန္းျဖင့္ ပိတ္၍ရသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားက သူတုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ေငြေပးေခ်မႈတြင္ တာဝန္မရွိေပ)Apple ႏွင့္ Google တုိ႔တြင္ ေငြေပးေခ်ေရးစနစ္မ်ား ကိုယ္စီရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ Apple ၏ iTunes တြင္ ကရက္ဒစ္ကတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေကာင့္ေပါင္း သန္း (၂၀၀)  ရွိသည္။ Google Checkout ကေတာ့ ထုိမွ်ေလာက္ လူႀကိဳက္မမ်ားေပ။ (Apple iTunes ႏွင့္ Google Checkout) ႏွစ္ခုစလုံးက မုိဘိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားက Apple ႏွင့္ Google အေကာင့္မ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းဝယ္ယူျခင္း မဟုတ္ေသာ ေအာ့ဖ္လုိင္းဝယ္ယူျခင္းမ်ားကို ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ဆဲလ္ဖုန္း ခ်စ္ဖ္ျပားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို သုံးစြဲခြင့္ရယူရန္ လိုသည္။ Apple ကေတာ့ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆဲလ္ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသုံးျပဳကာ ထုိကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ Google ကမူ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး။ အေၾကာင္းက Google က Android ဆဲလ္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး ဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

လက္လီ အေရာင္းကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းက မုိဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳလာေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုန္သည္မ်ားက သူတုိ႔၏ ကတ္အသုံးျပဳစက္မ်ားကို အသစ္မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သည္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ မိုဘိုင္းေငြ ေပးေခ်မႈကို လက္ခံမည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း၊ McDonald's ႏွင့္ CVS အပါအဝင္ လက္လီအေရာင္းကုမၸဏီ အႀကီးစားမ်ားက ကတ္အသုံးျပဳ စက္မ်ား ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနကာ၊ အသုံးျပဳဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ဖက္က ေျပာသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အႀကီးစားကုန္သည္ (၂၀၀) ထံတြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 

နည္းပညာမ်ဳိးစုံ အသုံးျပဳလ်က္ မုိဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈက အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမို ခရီးေရာက္လ်က္ရွိၾကၿပီး အာဖရိကတြင္ ကရက္ဒစ္ကတ္ကို လူတိုင္း ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားက ေငြသားေနရာတြင္ အစားထုိး ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ကုန္စုံဆုိင္မ်ားႏွင့္ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းျဖင့္ ျဖတ္သန္းေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ေပ။ "အျခားေနရာေတြမွာ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ မုိဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုထဲ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ဘဏ္အေရအတြက္ နည္းနည္းပဲ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း တစ္ခုထဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါဆိုေတာ့ ေမာ္ဒယ္လုပ္ငန္း ပုံစံတစ္ခုကို လက္ခံဖုိ႔က ပိုလြယ္ကူသြားတာေပါ့” ဟု အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ မုိဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသန ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Views: 354 | Added by: yetwayhtet | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
News calendar
«  October 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Search
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2018Make a free website with uCoz